Níže je pro Vás připravena možnost vyplnit přihlášku pohodlně na PC. Nemusíte se bát o bezpečí dat, nic se nikam neodesílá, ani nezpracovává. Vše běží pouze na Vašem PC. Pokud chcete mít 100% jistotu, můžete se při vytváření přihlášky odpojit od internetu nebo si stáhněte a vyplňte přihlášku ručně sami - ke stažení zde.

Výhodou takto vyplněné přihlášky je, že je 100% čitelná a zároveň se na konec přidá QR kod se všemi vyplněnými údaji, který nám umožní automatické zpracování přihlášek.

Údaje o dítěti:
Jméno a přijmení:
Datum narození:
Pojišťovna:
Adresa bydliště:
Ulice a číslo domu:
Město:
PSČ:


U svého dítěte upozorňuji na tyto problémy (zdravotní, strachy, alergie, povahové, stravovací):

Údaje o matce:
Jméno a příjmení matky:
Telefon matky:
E-mail matky:

Údaje o otcovi:
Jméno a příjmení otce:
Telefon otce:
E-mail otce:

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z.s. – 1. pionýrská skupina Podskaláci se sídlem U Družstva Ideál 1133/23, Praha 4 a Pionýr, z. s. se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 jako správci údajů používali během činnosti pořízené videozáznamy a fotografie zachycující podobu uvedeného člena k dokumentaci a propagaci své činnosti. Souhlas uděluji na dobu 20 let.


Souhlasím s tím, aby Pionýr, z.s. – 1. pionýrská skupina Podskaláci se sídlem U Družstva Ideál 1133/23, Praha 4 jako správce údajů používal uvedené kontaktní údaje člena a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost k zasílání informací o činnosti spolku a nabídek na další aktivity.


Souhlasím s tím, aby můj syn (dcera) chodil z oddílových akcí (výlety/schůzky) sám domů.nastavení parametrů QR kodu :-)
Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Colors: Light = , dark =
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:

Copyright © Project Nayuki – https://www.nayuki.io/page/qr-code-generator-library