Turistický oddíl Ontario

O činnosti a historii

Oddíl Ontario funguje již od roku 1973 a je zaměřený na turistiku. Bylo by však velkou chybou si myslet, že čas trávíme pouze chozením na výlety. Navštěvujeme hrady, zámky, zoo, bazény či aquacentra a i vzdělávací centra, která děti rozvíjí ve všech směrech.  V našem oddíle jsou děti ve věku 6 – 15 let. Přijmeme mezi sebe děti ve věku 6 – 11 let,v případě kamarádů, sourozenců členů i v jiném věkovém rozpětí.

 

Schůzky a výlety

Scházíme se pravidelně každou středu v MŠ Anny Drabíkové (zde). Schůzky začínají od 16:30 a zpravidla končí v 18:00 a při slunečních dnech využíváme i venkovní plochy v okolí pro program.

V pravidelných intervalech 3-4 týdnu jezdíme na víkendové akce po naší krásné republice a poznáváme její skrytá zákoutí.

 

Vznik názvu oddílu

Ontario je jezero na hranici Spojených států Amerických a Kanady. Slavní mořeplavci tímto jezerem pohrdali. Pro ně sladká voda nic neznamenala, ale ti plavci, kteří se na Ontariu plavili, věděli, že je mnohdy nebezpečnější než moře. Ten, kdo se chtěl bezpečně přeplavit přes Ontario, musel jezero dobře znát. A sladkovodní plavci znali Ontario, milovali ho, měli ho rádi s jeho krásami i s jeho nebezpečím…

I my, kamarádi z oddílu Ontario, chceme se poznat nejdříve navzájem tak, jako plavci seznamovali s jezerem, a chceme se mít rádi tak, jako plavci rádi Ontario…

 

Platby

Vybíráme členské příspěvky ve výši 700 Kč na pololetí. Dále se platí každá akce samostatně – cena na každou akci je jiná, vždy se bere ohled na program, náklady na dopravu atd.

 

Naši vedoucí