Níže je pro Vás připravena možnost vyplnit přihlášku pohodlně na PC. Nemusíte se bát o bezpečí dat, nic se nikam neodesílá, ani nezpracovává. Vše běží pouze na Vašem PC. Pokud chcete mít 100% jistotu, můžete se při vytváření přihlášky odpojit od internetu nebo si stáhněte a vyplňte přihlášku ručně sami - stačí nic nevyplňovat a zmáčknout tlačítko.

Pro Vás má tato forma přihlášky výhodu v tom, že nemusíte opakovaně na více míst psát stejné údaje. Pro nás má obrovskou výhodu v čitelnosti, proto upřednosťnujeme vyplnění elektronicky. Děkujeme.
Nezapomeňte prosím vyplnit tabulku na druhé straně - to je třeba udělat ručně.

Nezapomeňte prosím na konci každé strany doplnit datum a podpis.

Údaje o dítěti:
Jméno a přijmení:
Datum narození:
Pojišťovna:
Adresa bydliště:
Ulice a číslo domu:
Město:
PSČ:


Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení:


Dítě bere pravidelně/při potížích tyto léky (uveďte jaké a kdy):


Další závažné informace pro pořadatele tábora:
Dítě je:
Plavec
Částečný plavec
Neplavec

Údaje o matce:
Jméno a příjmení matky:
Telefon matky:
E-mail matky:

Údaje o otcovi:
Jméno a příjmení otce:
Telefon otce:
E-mail otce:

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – 1. pionýrská skupina Podskaláci se sídlem U Družstva Ideál 1133/23140 00 Praha 4 a Pionýr, z. s. se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 jako správci údajů používali na akci pořízené videozáznamy a fotografie zachycující podobu výše uvedeného dítěte k dokumentaci a propagaci své činnosti. Souhlas uděluji na dobu 20 let.


Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. - 1. pionýrská skupina Podskaláci se sídlem U Družstva Ideál 1133/23
140 00 Praha 4 jako správce údajů používala uvedené kontaktní údaje účastníka a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost k zasílání informací o činnosti spolku a nabídek na další aktivity. Souhlas uděluji na 2 roky.