Výlet pod stany do Dolního Bousova

27. 05. 2016 - 29. 05. 2016    

První stanový výlet v tomto roce jsme absolvovali v Dolním Bousově, kde jsme si pronajali místní tábořiště. Když jsme dorazili na místo, zbyl nám před spánkem jeden úkol. Bylo potřeba si postavit stany. Zhostili jsme se toho bravurně a brzy všechny stany stály na svých místech.

Celý výlet se nesl v získávání zkušeností a osamostatňování. Tudíž i čaj jsme si museli uvařit sami. Po skvělé snídani nás čekaly zálesácké zkoušky. Museli jsme vyzkoušet naše znalosti, které jsme během roku nasbírali. Kromě poznávání kytiček a rozdělávání ohně jsme si také procvičili práci s mapou a tudíž i mapovými značkami. 

Odpoledne jsme se vydali na trasu zálesáka. Při cestě jsme vyzkoušeli i místní rybník. Přesněji pouze někteří z nás vyzkoušeli, jaká je voda. Jakmile jsme prošli trasou zálesáka, dali jsme se do vaření večeře. Klára s Filipem rozdělali oheň a poctivě se o něj starali. Když jsme měli připravené všechny ingredience na buřtguláš, dali jsme se do práce. Dali jsme si pořádně záležet a výsledek byl lahodný. Všichni jsme si na svých výtvorech pochutnali.

Ještě před spaním jsme si zahráli několik her na louce a šli jsme spát. Vedoucí a instruktoři si ještě vyzkoušeli malbu světlem.

Neděle už se nesla v klidném režimu. Poskládali jsme stany, zahráli jsme si několik her a popřáli jsme Terce k narozeninám. Pak už nás čekala pouze cesta domů k našim blízkým.