Výlet do ubytovny – Tetín 2019

18. 01. 2019 - 20. 01. 2019    

V pátek jsme se sešli na Hájích, metrem dojeli na Hlavní nádraží a z Hlavního nádraží jsme jeli vlakem do Berouna. Tam jsme se rozdělili na mladší a starší. Mladší jeli do Tetína autobusem a starší šli pěšky. V Tetíně jsme se ubytovali v sokolovně. Večer jsme si zahráli pár her a v tělocvičně jsme se uložili ke spánku. Ráno jsme se nasnídali, rozdělili jsme se na družinky a pak jsme letěli strojem času, abysme zachránili Ludmilu. Jenomže stroj času se rozbil a už bylo pozdě. Proto jsme se rozhodli, že pomůžeme alespoň prohlásit Ludmilu za svatou. A tak jsme šli hledat indicie. Když jsme našli všechny indicie, vrátili jsme se na oběd. Odpoledne jsme se rozdělili na tři skupiny podle věku. Nejmladší šli najít knoty na svíčky, střední vosk na svíčky a nejstarší šli nakoupit do Berouna jídlo. Večer, když jsme se vrátili, vyráběli jsme svíčky. Ty jsme pak u kostela zapálili a Ludmila byla prohlášena za svatou.

V neděli jsme si už jenom zahráli nějaké hry, zabalili jsme si a po obědě jeli vlakem zpátky domů.

Adam, 11 let