Mezno 2016

16. 09. 2016 - 18. 09. 2016    

Těšili jsme se na krásný výlet pod stany. Špatné počasí nás však vyhnalo do naší oddílové základny v Mezně, kde jsme strávili celý víkend. Po náročné cestě jsme v páteční podvečer dorazili do ubytovny, kde jsme se navečeřeli a trochu ubytovali. Ještě nežli jsme šli spát, jsme si zahráli několik zábavných her.

Následujícího rána jsme se pořádně posilnili. Čekal nás dlouhý, a jak se ukázalo i náročný, den. V dopoledních hodinách většina z nás vyráběla z vlnek panáčka. Dalo nám zabrat, abychom se do vlnek sami nezamotali. Zdárně jsme to však všichni zvládli a nezamotali se. Ti méně trpěliví z nás pomáhali v kuchyni. Ještě před obědem jsme si zahráli tzv. LIBOROVU HRU. Ta spočívá v tom, že se musíme přes jednotlivé úkoly dostat až ke sladké odměně. Například jsme mezi různě dlouhými špejlemi měli vybrat tu nejdelší, nebo najít správný hrnek, pod kterým se schovával ukrytý předmět, a v žádném případě nechyběly ani úkoly s kartami. Většina z nás zdárně dorazila až do cíle a získala tak sladkou odměnu. Po vydatném obědě jsme se odpoledne vydali na menší procházku po okolí. Abychom nešli jen tak, dostali jsme za úkol se každý vyfotit s určitou věcí. Mezi sebou jsme si rozdali jednotlivé role. Babička se měla vyfotit se žlutou kytkou, maminka u břízy, dítě s hračkou, pes se psem, atd. Vrhli jsme se do toho hrdě a beze strachu a sehnali všechny požadované fotky. Večer jsme si zahráli opět nějaké zajímavé hry.

V neděli už nám zbývalo pouze zabalit své věci a poklidit všechny místnosti. Samozřejmě nám zbyl i čas na nějaké jednoduché tradiční hry. Po obědě nám nezbylo nic jiného než vyrazit na vlak a domů.