Dětská brigáda na stavbu tábora

17. 06. 2016 - 19. 06. 2016    

V páteční podvečer jsme dorazili na obvyklé místo konání dětské brigády. Dorazili jsme na louku nedaleko Mitrovic, kde každoročně pořádáme letní tábor. Postavili jsme si stany, dojedli své večeře a chvíli jsme ještě poseděli u ohýnku.
Během sobotního dne jsme vytvářeli výzdobu do jídelny. Někdo vyráběl chobotničky, rybičky, mořské panny a mnohá další vodní stvoření. Kromě mořských zvířátek jsme malovali například i kotvu… a ne jenom jednu!

Ti odvážnější a otužilejší z nás dokonce vyzkoušeli náš rybník. Pořádně se v něm vyřádili a zároveň se i osvěžili. Větší posekali trávu, aby se nám lépe pohybovalo po okolí. Abychom nabrali sílu na odpoledne, museli jsme si udělat oběd.
Odpoledne jsme vyrazili do lesa zahrát si pár her, u kterých jsme se mohli pořádně protáhnout. Kromě „majáku“ jsme se zasmáli také u „trojnožky“.

Po návratu z lesa jsme potřebovali připravit dřevo. Kromě nanošení malých klacíků jsme museli nějaké dřevo nařezat pilou, abychom ho mohli spálit. Pravidelně jsme se u toho střídali. Chtěli jsme si to všichni vyzkoušet. Byla to pro nás dobrá zkušenost. Stále jsme však byli pod dohledem dospělého, aby se nám nic nestalo.
Když bylo dřevo připraveno, začali jsme si připravovat scénky na večer k ohni.

Po večeři jsme si je předvedli a zabavili se programem, co pro nás připravil Viky s Adámkem.
Na neděli nám zbylo už pouze zabalit stany a své věci, naobědvat se a vyrazit na nádraží. Po dobře odvedené práci jsme se už všichni těšili domů.